A+ R A-

Stiri din Teius

La sfarsitul perioadei de recensamant,ツin Teius si localitatile componente:ツCapud, Petelca si Beldiu, s-au recenzat un numar de 2583 de locuinte si un numar de persoane recenzate 6823, in scadere fata de anul 2002 cand se inregistrau la recensamantul

( 1 Vot )

Duminicト dormim mai mult cu o orト! テ始 primele ore ale zilei de 30 octombrie, ceasurile se vor da cu o orト テョn spate, astfel cト ora 04.00 va deveni ora 03.00. De asemenea intunericul serii isi va face aparitia mult mai devreme, putin

( 1 Vot )

Cetトη」enii oraナ殷lui Teiuナ ナ殃 ai comunelor Galda de Jos, Mihalナ」 ナ殃 Stremナ」, ale cトビor acte de identitate sunt expirate sau urmeazト sト expire ナ殃 cei care au テョmplinit vテ「rsta de 14 ani ナ殃 nu au solicitat テョncト obナ」inerea cトビナ」ii de identitate, sunt invitaナ」i sト se prezinte テョn cel mai scurt timp la sediul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenナ」a Persoanelor Teiuナ, pentru a solicita obナ」inerea actului de identitate valabil. テ始 conformitate cu prevederile O.U.G 97/2005 privind evidenナ」a, domiciliul, reナ歹dinナ」a ナ殃 actele de identitate ale cetトη」enilor romテ「ni Art.13. alin. (7), 窶徼ermenul de soluナ」ionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de pテ「nト la 30 de zile, acesta putテ「nd fi prelungit cu cel mult 15 zile de cトフre ナ歹ful serviciului public comunitar de evidenナ」ト a persoanelor窶. 窶弃entru a rトピpunde prompt nevoilor populaナ」iei pe care o deservim, graナ」ie sprijinului pe care テョl avem din partea Direcナ」iei Publice Comunitare de Evidenナ」ト a Persoanelor Alba, al Biroului Judeナ」ean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenナ」a Persoanelor Alba, al Primトビiei ナ殃 Consiliului local al

( 1 Vot )

La Teiuナ a fost inaugurat ieri cel mai mare depozit de produse petroliere din Ardeal aparナ」inテ「nd firmei Unicom Group din Bucureナ殳i. Este vorba despre o investiナ」ie de peste 2,5 milioane de Euro ce se テョntinde pe 3,4 hectare, concretizatト テョn patru rezervoare cu un volum de 4000 mc din care unul de 1000 mc pentru benzinト ナ殃 trei cu un volum de 3000 mc pentru motorinト plus un rezervor pentru prepararea motorinei cu 5 la sutト eurodiesel (norma europeanト) ナ殃 la parametri ceruナ」i de clienナ」i, staナ」ie ナ殃 cale feratト pentru aprovizionare, staナ」ie pentru livrare benzinト ナ殃 motorinト precum ナ殃 instalaナ」ii care asigurト テョndeplinirea cu stricteナ」e a condiナ」iilor de securitate ナ殃 de mediu impuse de standardele UE. テ始treg procesul de descトビcare, depozitare, テョncトビcare, livrare este automatizat ナ殃 se desfトη殪arト computerizat.

( 1 Vot )

Dupa cum este traditia in fiecare toamna, Liceul Teoretic Teius a organizat balul bobocilor, in cinstea celor care au ajuns in primul an de liceu.Pe langa muzica si dans, din program au facut parte un concurs cu mai multe probe la care au participat zece perechi si un mic spectacol realizat de elevii din clasele a XII-a.
Potrivit reprezentantului liceului, profesor Romina Pop, castigatorii au fost: Bianca Popa si Raul Florea - Miss si Mister Boboc iar Mioara

( 0 Voturi )

Trecutul traieste

Email Imprimare

Trecutul trトナeナ殳e, e viu, ia parte テョn prezent, テョl influenナ」eazト ナ殃 se schimbト テョn funcナ」ie de ceea ce ni se テョntテ「mplト, spunea Octavian Paler. Duminicト, 25 septembrie 2011, la Teiuナ, membrii Despトビナ」トノテ「ntului ASTRA 窶曵oan Neagoe窶 Stremナ」-Teiuナ, au ナ」inut sト onoreze memoria predecesorilor, dezvelind pe zidul Bisericii 窶朶f. Nicolae窶 din Teiuナ, pr. paroh Lascu Petru, o placト comemorativト pentru membrii astriナ殳i din Teiuナ. La eveniment au fost prezenナ」i aproximativ 250 de persoane ナ殃 invitaナ」i speciali: vicepreナ歹dintele Asociatiunii Transilvane pentru Literatura Romテ「nト ナ殃 Cultura Poporului Romテ「n 窶 ASTRA, domnul Dumitru Borナ」an, preナ歹dinta Despトビナ」トノテ「ntului ASTRA 窶杁imotei Cipariu窶 Blaj, prof. Silvia Pop, preoナ」ii Bretoiu ナ柎efan, Borza Florin ナ殃 Lascu Petru, consilierul local prof. Ioan Ardelean ナ殃 reprezentanナ」i ai cercurilor despトビナ」トノテ「ntului, din Teiuナ ナ殃 Stremナ」.


( 0 Voturi )

Lansare carte de anecdote

Email Imprimare

Pe 28 august 2011 la Casa de Cultura a orasului Teius a avut loc lansarea unei carti de anecdote.

Postfaナ」ト

Date pentru reconstituirea unui portret

Este de datoria noastrト, a celor de acum, sト facem cunoscutト strトヅania celor care, テョnainte de noi au テョmbogトη」it zestrea culturalト a acestor locuri, lトピテ「nd ca urmト a trecerii lor prin aceastト lume o carte. Este ナ殃 cazul テョnvトη」トフorului Iuliu Domナ歛 din Peナ」elca, strトプechi sat de pe Mureナ, astトホi aparナ」inト-tor oraナ殷lui Teiuナ.

Activitatea culturalト a lui Iuliu Domナ歛 テョn aceastト localitate nu este singularト. テ始 Peナ」elca sunt nトピcuナ」i mulナ」i oameni de valoare, dintre care テョi amintim pe: Elie Damian Domナ歛, distinsul profesor de la Blaj, Aureliu Domナ歛, publicist ナ殃 colecナ」ionar de timbre, Maria Gligor, actriナ」ト la teatrul Bulandra din Bucureナ殳i, Lucia Bareliuc, (n. Popa), doctor テョn medicinト, Tit Liviu Domナ歛, scriitor, Sorin Domナ歛, coregraf, Gabriel Cornel Cherebeナ」iu-Domナ歛, medic cardiologツ ナ.a.

Cunoaナ殳em puナ」ine lucruri legate de viaナ」a lui Iuliu Domナ歛. S-a nトピcut テョn data de 1 aprile 1868, la Peナ」elca, fiu al lui Izidor ナ殃ツ Maria. テ四 aflトノ ca テョnvトη」トフor pensionar テョn anul 1932, membru al Astrei, trimiナ」テ「nd articole revistelor din vremea sa. Dupト テョncheierea studiilor la Blaj, Iuliu Domナ歛 a fost numit テョn Protopopiatul Greco-catolic din Bトトトブ ナ殃 apoi a devenit テョnvトη」トフor テョn satul natal.


( 0 Voturi )

テ始 cursul zilei de ieri, la Muzeul Naナ」ional al Unirii din Alba Iulia, a avut loc vernisajul expoziナ」iei 窶廚olecナ」ii ナ殃 colecナ」ionari. Oameni ナ殃 locuri din judeナ」ul Alba. Colecナ」ia Cristian Florin Bota窶, dar ナ殃 prezentarea cトビナ」ii apトビutト la Editura 窶弑nirea窶, volum ce prezintト colecナ」ia de cトビナ」i poナ殳ale a domnului Bota. Sala de la etajul doi a muzeului gazdト s-a dovedit a fi neテョncトパトフoare pentru zecile de persoane, fie ei prieteni, colaboratori, iubitori de culturト, profesori, muzeografi, oameni ai literelor, colecナ」ionari, reprezentanナ」i ai autoritトη」ilor judeナ」ene ナ殃 locale, care au ナ」inut sト participe la aceastト manifestare de mare テョnsemnトフate nu doar pentru Florin Bota ci ナ殃 pentru judeナ」ul nostru, pentru domeniul cartofiliei. Invitat special a fost テョnsuナ殃 pトビintele cartofiliei romテ「neナ殳i, Silviu N. Dragomir, autorul volumului 窶廬storia cartofiliei romテ「neナ殳i窶 ナ殃 cel mai mare colecナ」ionar pe care ナ」ara noastrト テョl are.
Expoziナ」ia 窶廚olecナ」ii ナ殃 colecナ」ionari窶ヲ窶 cuprinde o parte din cele 8.000 de cトビナ」i poナ殳ale strテ「nse テョn aproximativ douト decenii de Cristian Florin Bota. Cele 500 de exponate reprezintト テョn fapt o istorie ilustratト ナ殃 aduc テョn faナ」a privitorilor locuri ナ殃 clトヅiri, imagini ale unor localitトη」i (Alba Iulia, Teiuナ, Blaj, Sebeナ, Aiud, Ocna Mureナ, Abrud, Zlatna, Cテ「mpeni) テョn judeナ」ul nostru. 窶廢ste o expoziナ」ie dedicatト atテ「t celor mai テョn vテ「rstト, care pot rememora locuri ナ殃 simboluri, perioade mai bune sau nu din viaナ」a lor, dar ナ殃 copiilor, elevilor care nu au configuratト imaginea locurilor prezentate de cトビナ」ile poナ殳ale窶, a menナ」ionat Constantin Inel,

( 0 Voturi )

Pagina 12 din 12

Vizitatori online

Avem 195 vizitatori online

Orase partenere